Supergespecialiseerde urologen in robotchirurgie prostaatkanker leiden tot betere resultaten

In recent nieuws, onder andere door NOS vermeld en FMT Gezondheidszorg (FMT Gezondheidszorg en NOS) wordt gesproken over een consortium van 9 grote Nederlandse ziekenhuizen die pleiten voor het uitvoeren van prostaatkankeroperaties met robotchirurgie in twee supergespecialiseerde klinieken. Als voorbeeld noemt met de Martini Klinik, in Hamburg, Duitsland. In Duitsland is er al jaren sprake van gespecialiseerde centra in prostaatkankeroperaties. Ook robotchirurgie, via de DaVinci-robot, is sinds 2006 een operatievorm die sterk in opkomst is.

In recent nieuws, onder andere door NOS vermeld en FMT Gezondheidszorg (FMT Gezondheidszorg en NOS) wordt gesproken over een consortium van 9 grote Nederlandse ziekenhuizen die pleiten voor het uitvoeren van prostaatkankeroperaties met robotchirurgie in twee supergespecialiseerde klinieken. Als voorbeeld noemt met de Martini Klinik, in Hamburg, Duitsland. In Duitsland is er al jaren sprake van gespecialiseerde centra in prostaatkankeroperaties. Ook robotchirurgie, via de DaVinci-robot, is sinds 2006 een operatievorm die sterk in opkomst is.

Robotchirurgie prostaatkanker met de DaVinci-robot

Robotchirurgie prostaatkanker met de DaVinci-robot

In Nederland worden jaarlijks zo’n 2500 van deze operaties uitgevoerd. De behandelmethode is in Nederland echter nog niet standaard, met name vanwege het beperkte aantal specialisten en, daaraan gerelateerd, een hoge leercurve. Terwijl deze vorm van robotchirurgie veel minder invasief is en functioneel leidt tot minder klachten qua incontinentie en impotentie. Onder andere vanwege deze argumenten weten steeds meer Nederlanders, gediagnostiseerd met prostaatkanker, de weg te vinden naar Duitse gespecialiseerde klinieken. Bijvoorbeeld PZNW in Gronau, die in samenwerking met Prostate Center Europe ruim 1400 DaVinci-robotchirurgische operaties per jaar en ruim 1000 operaties gerelateerd aan goedaardige prostaatvergrotingen.

In Nederland worden jaarlijks zo’n 2500 van deze operaties uitgevoerd. De behandelmethode is in Nederland echter nog niet standaard, met name vanwege het beperkte aantal specialisten en, daaraan gerelateerd, een hoge leercurve. Terwijl deze vorm van robotchirurgie veel minder invasief is en functioneel leidt tot minder klachten qua incontinentie en impotentie. Onder andere vanwege deze argumenten weten steeds meer Nederlanders, gediagnostiseerd met prostaatkanker, de weg te vinden naar Duitse gespecialiseerde klinieken. Bijvoorbeeld PZNW in Gronau, die in samenwerking met Prostate Center Europe ruim 1400 DaVinci-robotchirurgische operaties per jaar en ruim 1000 operaties gerelateerd aan goedaardige prostaatvergrotingen.

Prostate Center Europe

Prostate Center Europe

In de diverse artikelen wordt louter de Martini Klinik in Hamburg genoemd. Prostate Center Europe (een samenwerking met de PZNW-kliniek in Gronau) levert echter ook al enkele jaren het bewijs dat een kliniek gespecialiseerd in behandeling en verwijdering van prostaatkanker met behulp van robotchirurgie enorm goede resultaten kan laten zien. Prostate Center Europe & PZNW hebben inmiddels 10 jaar ervaring met meer dan 9000 operaties. Daarnaast de beschikking over de nieuwste DaVinci-robots en vooraanstaande robotchirurgen, zoals dr. Witt, dr. Wagner en dr. Schütte.

In dit recente nieuws wordt genoemd dat patiënten die geopereerd zijn door de Martini Klinik in Hamburg slechts in 6,5% van de gevallen incontinentieproblemen ondervinden, terwijl de rest van de Duitse ziekenhuizen dit percentage op 43% ligt. Deze informatie is niet geheel volledig, zoals in tabel 1 te zien is. De resultaten van PZNW in Gronau laten namelijk zien dat slechts 5,3% van alle patiënten van deze kliniek problemen ondervindt met incontinentie. Een andere belangrijk resultaat is het behoud van potentie: 68,8% van de patiënten behoudt zijn potentie. Daarvan is in 88,8% van de gevallen geslachtsverkeer nog mogelijk na een operatie en herstelperiode.
Deze cijfers hangen nauw samen met de oncologische resultaten: de mate waarin kankercellen achterblijven in het lichaam na de prostaatoperatie. Deze cijfers zijn ook aanzienlijk lager dan een minder ervaren kliniek, of via een open prostatectomie en laparoscopische prostatectomie. Bij een tumorstadium T2 blijven slechts bij 3,1% van de patiënten tumorcellen achter in het kleine bekken. In de T3 en T4 fase (door het kapsel gegroeide tumor en respectievelijk vast aan omliggende structuren) is dit percentage slechts 23%.

Deze resultaten laten zien dat een in robotchirurgie gespecialiseerde kliniek absoluut betere resultaten laat zien, zoals wordt onderschreven in de berichtgeving van NOS en FMT Gezondheidszorg. Daarbij valt op te merken dat de Martini Klinik in Hamburg niet het enige succesvolle voorbeeld is, maar PZNW Gronau / Prostate Center Europe eveneens zeer positieve resultaten laat zien.

Da Vinci Robot Operatie
Terug naar overzicht
Heeft u een vraag voor ons?
Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op. We helpen u graag!