HoLEP laseroperatie bij vergrote prostaat

HoLEP staat voor Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat. Deze prostaatoperatie met de laser kan worden toegepast als er hinderlijke plasklachten door de vergrote prostaat ontstaan. Plasklachten zoals heel vaak plassen, vaak ’s nachts moeten plassen, moeilijk kunnen plassen, niet goed leeg kunnen plassen etc.

Bij plasklachten die ontstaan door een vergrote prostaat én waarbij medicatie onvoldoende helpt, kan een prostaatoperatie overwogen worden. Van oudsher is dat een TURP maar er zijn ook prostaatoperaties met de laser mogelijk.

Prostaatoperatie met een laser

Prostaatoperaties met de laser kunnen worden uitgevoerd als een HoLEP of een Green Light prostaatoperatie. Deze operaties worden respectievelijk met de holmium- en de groenlichtlaser uitgevoerd. Bij bijna alle laserbehandelingen treedt nauwelijks bloedverlies op. In Gronau wordt de HoLEP prostaatoperatie aangeboden.

Hoe gaat een HoLEP?

Via de plasbuis wordt de prostaat geopereerd met de holmium laser. Met deze laser worden stukjes prostaat weg gesneden. De prostaat wordt stukje voor stukje als het ware ‘leeggemaakt’ waardoor er weer ruimte is voor de plasbuis om beter te kunnen plassen.

De Holmium laser werkt met “gepulste” (onderbroken) energie.

TURP operatie kosten en vergoeding

De website van Zorginstituut Nederland meldt dat de dekking van de basisverzekering niet beperkt is tot Nederland, maar ook voor niet-spoedeisende hulp geldig is in het buitenland. De hoogte van de vergoeding is echter beperkt tot de tarieven die gangbaar zijn in Nederland. Hoeveel de zorgverzekeraar vergoed is afhankelijk van het soort polis en de polisvoorwaarden die uw zorgverzekeraar hanteert. De kosten van een HoLEP laseroperatie in Gronau zijn € 7.600,- (prijspeil 2024).

"Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar meestal hetzelfde bedrag als dat hij bij zorg in Nederland zou vergoeden. Bij een naturapolis of een combinatie van een natura- en restitutiepolis zal de zorgverzekeraar afhankelijk van de polis een zelfde percentage van de kosten vergoeden, die hij bij zorg in Nederland zou vergoeden van het marktconforme tarief of van het Nederlandse maximumtarief." staat vermeld op de website van Zorginstituut Nederland.

Wij adviseren u met uw verzekeraar te overleggen voor welke vergoeding u in aanmerking komt en welk gedeelte u zelf betaalt. Onze medewerkers kunnen u informeren over declaratiecodes voor de zorgverzekering die bij deze ingreep horen.

Heeft u een vraag voor ons?
Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op. We helpen u graag!