DaVinci

De behandeling van prostaatkanker met daVinci is een nieuwe, toonaangevende operatietechnologie waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogontwikkelde, moderne medische technieken. Bij de DaVinci prostatectomie wordt de totale prostaat, eventueel inclusief omliggend weefsel, verwijderd. De kans op impotentie en incontinentie is bij deze behandeling minimaal.

Hoe werkt de DaVinci methode?

De chirurg kan dankzij deze ultramoderne techniek zeer nauwkeurig operaties uitvoeren met behulp van vier robotarmen. De techniek bestaat uit een bedieningspaneel voor de opererend arts en een deel dat bij de patiënt opgesteld staat met de instrumenten en de optiek. De arts voert de operatie uit via het bedieningspaneel, waarin zich een optisch systeem bevindt. Anders dan bij de klassieke minimaal-invasieve methoden biedt het optisch systeem 3-dimensionaal zicht.


Voordelen van de DaVinci methode

Hoe vaardig de chirurg ook is, de veel-gebruikte open operaties zijn altijd met nadelen verbonden zoals veel bloedverlies, pijn, het risico dat de genezing van de wond verstoord wordt en vaak een langdurige herstelperiode door de huidsneden. De DaVinci technologie biedt de opererend arts de volgende voordelen ten opzichte van open operaties en de gebruikelijke methoden waarbij kleine incisies gemaakt worden (minimaal-invasieve methoden):

  • Driedimensionaal zicht door het gebruik van optische mogelijkheden 
  • Vergroting van 10 tot 20 maal voor een exactere herkenning van structuren en weefsellagen 
  • Instrumenten die kunnen bewegen als een polsgewricht 
  • Kleinere en fijnere ‘hand’ bewegingen 
  • Opheffing van de natuurlijke trilbewegingen menselijke hand 
  • Vermindering vervolgrisico’s als impotentie en incontinentie 

Cijfers en statistiek van de DaVinci methode

Prostate Center Europe ontvangt jaarlijks duizenden patiënten uit heel Europa en is daarmee het grootste en meest ervaren prostaatcentrum van Europa. Chef-arts Dr. J.H. Witt is de meest ervaren robotchirurg van Europa. Het gespecialiseerde team van Dr. Witt, bestaande uit tevens Dr. Wagner en Dr. Schütte opereren ongeveer 5 patiënten per werkdag.

Kwaliteitsbeoordeling

Zowel in Nederland als in Duitsland en overige Europese landen worden onderzoeken verricht om de prestaties van de verschillende prostaatoperatiemethoden in kaart te brengen. Naast de (on)mogelijkheden die de diverse instrumenten en operaties bieden, spelen de ervaring en expertise van de artsen en de teams in de ziekenhuizen een belangrijke rol.

De postoperatieve resultaten worden op verschillende aspecten beoordeeld. Vaak wordt het oncologische resultaat als het belangrijkste aspect gezien. Vaak in combinatie met de resultaten op het functionele vlak; wat betekent de operatie op het gebied van behoud van continentie en potentie en welke invloed heeft de operatie op het sexleven, oftwel: ben ik in staat tot geslachtsverkeer.

Oncologisch Resultaat - Positieve Snijranden

Nadat de prostaat verwijderd is, wordt deze door de patholoog geanalyseerd. Belangrijk is dat er geenkankercellen in het lichaam van de man zijn achtergebleven. Zijn de snijranden echter positief (snijrand+), dan is dit wél het geval.

In Gronau in het Prostate Center Europe zal de patholoog al tijdens de operatie een zgn. ‘Schnellschnitt’ (vriescoupe) beoordelen op aanwezigheid van kankercellen. Hiermee geeft de patholoog aan de opererende arts gedurende de operatie nog meer duidelijkheid tot hoever het wenselijk is dat de arts snijdt.

In de gevallen dat er na afloop van de operatie uit het pathologische rapport blijkt dat er positieve snijranden (snijranden+) aanwezig zijn, zal een vervolgbehandeling besproken worden. Deze zal o.a. kunnen bestaan uit radiologische nabestraling of hormoonbehandeling. Afhankelijk van ook andere factoren, zoals gleasonscore van de verwijderde prostaat en het wel of niet positief bevonden zijn van verwijderde lymfeklieren zal tot een vervolgtraject besloten worden. In de gevallen dat de zenuwbesparende operatie geslaagd is, leidt de vervolgbehandeling in veel gevallen alsnog tot verlies van de potentie.

Bij het Prostate Center Europe blijkt dat het percentage positieve snijranden het minst voorkomt van alle prostaatverwijderings-operaties in Europa (zowel in vergelijking met gelijke DaVinci®-operaties als andere prostaatverwijderingsoperaties).

In Tumorstadium 2 (Tumor is tot de prostaat beperkt) blijkt dat het specialistisch team in slechts 3,1% van de gevallen tumorcellen aan de rand van de prostaat heeft achtergelaten. In de overige gevallen T3+ (Tumorstadium 3: Tumor is door het kapsel heen gegroeid en Tumorstradium 4: Tumor zit door doorgroei vast aan omliggende structuren) bedraagt dit 23,0 %.

Functionele resultaat

Na afloop van de operatie werkt de patiënt in Gronau direct aan zijn herstel. De functionele aspecten, continentie, potentie enmogelijkheid tot het hebben van geslachtsverkeer worden gedurende 24 maanden gemonitord.

De resultaten na 24 maanden van het Prostate Center Europe zijn hiermee de beste in Europa (zowel in vergelijking met gelijke DaVinci®-operaties als andere prostaatverwijderingsoperaties).

Continentie

In 94,7% van alle onderzochte operaties, blijkt dat er bij de geopereerden bij Prostate Center Europe na de DaVinci®-operatie geen spontaan urineverlies optreedt. (Meetmoment: na 24 maanden). In een incidenteel geval wordt er preventief één (1) verband gebruikt voor eventueel urineverlies. (Wetenschappelijke norm voor continentiebehoud: gebruik van 0 en 1 incidenteel verband gedurende 24 uur.)

Potentie

De potentie blijft overall (T2 en T3+) in bijna zeventig procent (68,8%) van de zenuwbesparende gevallen behouden (Meetmoment: na 24 maanden). (Wetenschappelijke norm voor potentiebehoud: SHIM – Sexual Health Inventory for Men Score ≥ 20). Het hoge percentage potentiebehoud is mede het gevolg van de uitstekende oncologische resultaten, die zeer weinig potentiebedreigende vervolgtrajecten tot gevolg hebben.

Geslachtsverkeer

Geslachtsverkeer is zelfs in 88,8 % mogelijk, mede door het gebruik van hulpmiddelen (Viagra en vacuümpomp).


Risico's van de DaVinci methode

Door de robotgeassisteerde operatietechniek zullen meestal slechts kleine littekens overblijven. Deze worden in de regel met een naad op huidniveau (intracutaan) gehecht en met een weefselpleister beschermd. Om de wond beter te laten genezen en ter bevordering van de algemene genezing adviseren wij een langzame toename van lichamelijke inspanning. In de eerste 2-3 weken na de operatie moet u dus zo veel mogelijk vermijden om zware dingen te tillen (meer dan bijvoorbeeld een emmer water). Douchen is vanaf dag 1 na de operatie zonder problemen mogelijk en wenselijk. Zogenaamde wondzalven zijn medisch niet raadzaam.

Ervaring van de uroloog belangrijk

Bij een DaVinci prostatectomie (prostaatkankerbehandeling met DaVinci) is de ervaring van de uroloog cruciaal. Het kunnen bedienen van de DaVinci-robot is niet voldoende, want het aantal behandelingen per jaar (learning curve), bepaalt de ervaring. Intuitive Surgical, de ontwikkelaar van de DaVinci-robot, hanteert de richtlijn dat een uroloog met 250 DaVinci-operaties per jaar zelfstandig kan opereren. Vanaf 500 operaties is een uroloog ervaren. Indien een uroloog een groot aantal laparoscopische operaties uitgevoerd heeft zal hij eerder over de benodigde ervaring beschikken.

Heeft u een vraag voor ons?
Geïnteresseerd in een van onze diensten of wenst u meer informatie over een bepaald onderwerp? Neemt u gerust contact met ons op.