Da Vinci Robot Prostaatoperatie, beste resultaten in Gronau

De Da Vinci robot is een moderne operatierobot die kan worden ingezet bij niet-uitgezaaide prostaatkanker. Tijdens de operatie met de Da Vinci robot wordt de prostaat in zijn geheel verwijderd. Deze prostaatoperatie wordt ook wel de Da Vinci methode genoemd.

Gronau is Europa’s grootste en meest ervaren Da Vinci kliniek met maar liefs 5 Da Vinci robots. Het zeer ervaren medische team heeft al meer dan 20.000 Da Vinci prostaatoperaties uitgevoerd.

Direct naar:

Prostaat verwijderen met de Da Vinci robot

Bij de Da Vinci methode opereert de chirurg met de Da Vinci robot via kleine sneetjes in de buik. Zo wordt de prostaat geheel verwijderd, en eventueel omliggend weefsel indien noodzakelijk. Bij een Da Vinci prostaatoperatie wordt preciezer geopereerd en zonder grote snede in de buik zoals bij een reguliere open operatie.Da Vinci methode bij prostaatkanker

Met de Da Vinci methode kan een ervaren chirurg zeer nauwkeurig de prostaatoperatie uitvoeren.

Via driedimensionale beelden (3D) ziet de chirurg alles uitvergroot. Dit geeft een gedetailleerd beeld van de prostaat en omliggend weefsel.

De chirurg bestuurt vier robotarmen die via holle buisjes de patiënt opereren. De holle buisjes worden via kleine sneden ingebracht. De robot verricht geen zelfstandige handelingen. Daarom is ervaring van de chirurg zo belangrijk.

Met de Da Vinci robot kan de chirurg de handelingen secuurder uitvoeren en heeft hij meer bewegingsvrijheid. Dit levert veel voordelen op voor de patiënt, zoals minder complicaties tijdens en na de operatie.

Da Vinci Robot

Voordelen Da Vinci methode

Een Da Vinci prostaatoperatie heeft veel voordelen ten opzichte van de reguliere open operatie:

 • Nauwkeuriger opereren
  Met de Da Vinci robot wordt de operatie nauwkeuriger uitgevoerd. Zo heft het de natuurlijke trilbeweging van de menselijke hand op en kunnen er kleinere en fijnere ‘hand’-bewegingen uitgevoerd worden.
 • Minder complicaties
  Het risico op complicaties ligt aanzienlijk lager. Dit komt met name doordat er geen grote wond meer ontstaat. Hierdoor heeft de patiënt tijdens de operatie minder kans op bloedverlies en bloedtransfusies. Vlak na de operatie kan de patiënt minder pijn ervaren en zullen er kleinere littekens achterblijven. Verder is er minder kans op (aanhoudende) erectiestoornissen en urineverlies.
 • Sneller herstel
  Het herstel duurt korter. Dit komt met name doordat de patiënt minder pijn heeft na de operatie en kan dagelijkse activiteiten sneller hervatten, zoals zware dingen tillen.
 • Exacter beeld
  De chirurg heeft beter zicht tijdens de operatie. De operatie wordt via een scherm tien tot twintig keer uitvergroot. Bovendien worden de beelden driedimensionaal weergegeven. Hierdoor kan de chirurg structuren en weefsellagen exacter herkennen.

Voordelen Da Vinci in Gronau

 • Meeste ervaring in Europa.
 • Betere resultaten.
 • Intensieve begeleiding van patiënt en opname van 5 a 6 dagen.
 • Minder weggesneden weefsel omdat patholoog weefsel checkt tijdens de operatie. (vriescoup)
 • Met NeuroSAFE techniek > Lees meer over neuroSAFE opereren
 • Sneller continent, bijna alle mannen verlaten de kliniek zonder katheter. Mannen leren snel weer zelf plassen door het gebruik van een katheter via de buik en niet via de plasbuis.
Meer weten? Bel 074 255 9267

Grootste en meest ervaren kliniek in Da Vinci

Gronau ontvangt jaarlijks duizenden patiënten uit heel Europa en is daarmee het grootste en meest ervaren prostaatcentrum van Europa.

Dr. Wagner en Dr. Schütte hebben ieder inmiddels meer dan 3.000 mannen geopereerd met Da Vinci. Ervaring van de chirurg is cruciaal om tot de beste resultaten te komen.


Onze resultaten

Zowel in Nederland als in Duitsland en overige Europese landen worden onderzoeken verricht om de prestaties van de verschillende prostaatoperatiemethoden in kaart te brengen. Daarbij spelen ervaring en expertise van de artsen en de teams een belangrijke rol.

De postoperatieve resultaten worden op verschillende aspecten beoordeeld:


Oncologisch Resultaat - Schone Snijranden

Nadat de prostaat verwijderd is, wordt deze door de patholoog onderzocht. Belangrijk is dat er geen kankercellen in het lichaam zijn achtergebleven. Zijn de snijranden positief (snijrand+), dan zijn er toch nog kankercellen aan de randen gevonden.

In Gronau onderzoekt patholoog weefsel al tijdens operatie
In Gronau beoordeelt de patholoog al tijdens de operatie met een zogenaamd ‘Schnellschnitt’ (vriescoupe) weefsel op aanwezigheid van kankercellen. Hiermee geeft de patholoog aan de opererende arts gedurende de operatie nog meer duidelijkheid tot hoever het wenselijk is dat de arts snijdt.

In Gronau blijkt het percentage positieve snijranden het laagst van alle prostaatverwijderingsoperaties in Europa, zowel in vergelijking met gelijke Da Vinci -operaties als andere prostaatverwijderingsoperaties.

Als er na afloop van de operatie uit het uitgebreidere pathologische onderzoek van de prostaat alsnog blijkt dat er positieve snijranden (snijranden+) aanwezig zijn, zal een vervolgbehandeling besproken worden. Deze kunnen onder andere bestaan uit radiologische nabestraling of hormoonbehandeling. Dit vervolgtraject is ook afhankelijk van factoren zoals gleason score van de verwijderde prostaat en het wel of niet positief bevonden zijn van verwijderde lymfeklieren. Deze vervolgbehandelingen kunnen helaas alsnog leiden tot verlies van de potentie.

In tumorstadium twee (T2, tumor is tot de prostaat beperkt) blijkt dat het specialistisch team in slechts 3,1% van de gevallen tumorcellen aan de rand van de prostaat heeft achtergelaten. In de overige gevallen bedraagt dit 23,0%. Het gaat dan om tumorstadium drie (tumor is door het kapsel heen gegroeid) en tumorstadium vier (tumor zit door doorgroei vast aan omliggende structuren).


Da Vinci Close Up Prostate Center Europe 250X120

Functionele resultaat

Na afloop van de operatie werkt de patiënt in Gronau direct aan zijn herstel. De functionele aspecten, continentie, potentie en mogelijkheid tot het hebben van geslachtsverkeer worden gedurende 24 maanden gemonitord. De resultaten na 24 maanden zijn de beste in Europa, zowel in vergelijking met gelijke Da Vinci operaties als andere prostaatverwijderingsoperaties.

Incontinentie na prostaatoperatie

In 94,7% van alle onderzochte operaties, blijkt dat er bij de met Da Vinci geopereerden in Gronau geen spontaan urineverlies optreedt (meetmoment: na 24 maanden). In een incidenteel geval wordt er preventief een (1) verband gebruikt voor eventueel urineverlies. (Wetenschappelijke norm voor continentiebehoud: gebruik van 0 en 1 incidenteel verband gedurende 24 uur).

Potentie

De potentie blijft (T2 en T3+) in bijna zeventig procent (68,8%) van de zenuwbesparende gevallen behouden (meetmoment: na 24 maanden). (Wetenschappelijke norm voor potentiebehoud: SHIM – Sexual Health Inventory for Men Score ≥ 20). Het hoge percentage potentiebehoud is mede het gevolg van de goede oncologische resultaten, die zeer weinig potentiebedreigende vervolgtrajecten tot gevolg hebben.

Seks na prostaat verwijderen

Geslachtsverkeer is in 88,8% mogelijk, mede door het gebruik van hulpmiddelen zoals de welbekende medicatie en vacuümpomp.


Risico's van Da Vinci methode

Door de robotgeassisteerde operatietechniek zullen meestal slechts kleine littekens overblijven. Deze worden in de regel met een naad op huidniveau (intracutaan) gehecht en met een weefselpleister beschermd. Om de wond beter te laten genezen en ter bevordering van de algemene genezing adviseren wij een langzame toename van lichamelijke inspanning.

In de eerste weken na de operatie moet u het vermijden om zware dingen te tillen (meer dan bijvoorbeeld een emmer water). Douchen is vanaf dag één na de operatie zonder problemen mogelijk en wenselijk. Zogenaamde wondzalven zijn medisch niet raadzaam.


Ervaring van de uroloog belangrijk

Een Da Vinci Robot kan niet zelfstandig handelingen verrichten. De kwaliteit van de operatie is afhankelijk van de uroloog die de robot bedient. De ervaring van de uroloog is cruciaal.

 • Meer dan 20.000 Da Vinci prostaatoperaties zijn inmiddels in Gronau verricht.
 • Al meer dan 15 jaar opereren Dr. Wagner en Dr. Schütte met Da Vinci.
 • Meer dan 3.000 Da Vinci prostaatoperaties heeft elke Da Vinci specialist verricht.
 • 8 tot 12 prostaatoperaties per dag met de Da Vinci robot.
 • 5 Da Vinci Robots in dit centrum.
 • Al sinds 2006 wordt hier Da Vinci methode toegepast.

Da Vinci Xi en Da Vinci X

Gronau heeft de nieuwste modellen Da Vinci robots. Dat zijn de 4e generatie robots: Da Vinci X en Da Vinci Xi. Gronau nam in 2017 wereldwijd als eerste de Da Vinci X in gebruik.

Wachttijd Da Vinci prostatectomie

De wachttijd voor een Da Vinci prostatectomie is afhankelijk van een aantal factoren. Zo moet er tussen de biopsie en de operatie minimaal zes weken tijd zitten, zodat het gepuncteerde gebied en de zenuwbundels voldoende kunnen herstellen. Ook moet er voor de prostaatoperatie altijd eerst een intake (PCA-gesprek) plaatsvinden. Soms zijn er aanvullende medische onderzoeken noodzakelijk voorafgaand aan de operatie. Ook dat kan van invloed zijn op de datum waarop u geopereerd kan worden.

Kosten en vergoeding

Een behandeling met de Da Vinci robot via Prostate Center Europe wordt vrijwel altijd vergoed. Afhankelijk van de verzekeraar, heeft de patiënt mogelijk een eigen bijdrage en eventueel recht op extra verzekerde zorg. Lees meer over vergoedingen.

Meer weten? Bel 074 255 9267

In Nederland wordt soms de NeuroSAFE techniek genoemd, doet Gronau dat ook?

Ja in Gronau wordt de NeuroSAFE techniek toegepast. NeuroSAFE is een speciale operatietechniek, waarbij tijdens het verwijderen van de prostaat zenuwen gespaard blijven en met hulp van een sneltest (vriescoup) het aangrenzende weefsel al tijdens de operatie door een patholoog beoordeeld wordt om te bepalen of de snijranden kankervrij zijn.

Ook voor het sparen van de zenuwen geldt dat een zeer ervaren Da Vinci chirurg betere resultaten haalt. In Gronau hebben de Da Vinci specialisten Dr. Schütte en Dr. Wagner ieder meer dan 3.000 Da Vinci prostaatoperaties uitgevoerd.

Met 20.000 Da Vinci prostaatoperaties is Gronau het meest ervaren centrum in Europa.

Sneller weer zelf plassen met een buikkatheter

Mannen leren in Gronau snel weer zelf plassen door het gebruik van een katheter via de buik en niet via de plasbuis. De suprapubische blaaskatheter is een buikkatheter dat bestaat uit een dun slangetje door de buikwand naar de blaas.

Hiermee kunt u al snel zelf weer proberen te plassen omdat de plasbuis vrij blijft. Door het ventiel dicht te draaien kunt u via de plasbuis proberen te plassen. Na het plassen opent u het ventiel en kunt u direct controleren of u de blaas goed leeg heeft geplast.

Omdat u het plassen snel weer kan oefenen, kan bijna iedere Gronau patiënt zonder katheter naar huis. In andere ziekenhuizen gaan bijna alle patiënten met een katheter via de plasbuis naar huis. Bekijk wetenschappelijk onderzoek naar de buikkatheter na een Da Vinci operatie.

Hoe lang duurt Da Vinci prostaatoperatie?

De Da Vinci operatie duurt meestal 2,5 tot 3 uur. Voor de operatie bespreekt de uroloog met u hoe de operatie wordt uitgevoerd en ook of het nodig is om lymfeklieren te verwijderen.

Heeft u een vraag voor ons?
Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op. We helpen u graag!