De Da Vinci robot is een moderne operatierobot die kan worden ingezet bij niet-uitgezaaide prostaatkanker. Tijdens de operatie met de Da Vinci robot wordt de prostaat in zijn geheel verwijderd. Deze prostaatoperatie wordt ook wel de Da Vinci methode genoemd.
Het nieuwste model is de Da Vinci X. De Da Vinci X heeft langere armen en is verfijnder dan de vorige versie. Prostate Center Europe is de eerste kliniek wereldwijd die de Da Vinci X in gebruik heeft genomen.

Prostaat verwijderen met de Da Vinci robot

De Da Vinci methode is een kijkoperatie. Het is een innoverende operatie die de reguliere open operatie kan vervangen. Bij de Da Vinci prostaatoperatie wordt de totale prostaat, en eventueel omliggend weefsel, verwijderd. De chirurg bestuurt hierbij de robot en verwijdert zo de prostaat.


Hoe werkt Da Vinci methode?

Met de Da Vinci methode kan de chirurg zeer nauwkeurig de prostaatoperatie uitvoeren. Tijdens de operatie zit de chirurg met zijn hoofd en handen in het bedieningspaneel van de Da Vinci robot. Hiermee bestuurt hij vier robotarmen die via holle buisjes de patiënt opereren. De holle buisjes worden in tegenstelling tot een open operatie via kleine sneden ingebracht. Bij een open operatie wordt de buik geopend, wat een grotere wond oplevert.

De chirurg ziet gedurende de operatie alles uitvergroot via driedimensionale beelden (3D). Dit geeft een gedetailleerd beeld van de prostaat en omliggend weefsel. Met de Da Vinci robot kan de chirurg de handelingen secuurder uitvoeren dan zonder robot en heeft hij meer bewegingsvrijheid dan met de hand. Dit levert veel voordelen op voor de patiënt, zoals minder complicaties tijdens en na de operatie.

Da Vinci Robot

Voordelen Da Vinci methode

Voor zowel de chirurg als patiënt heeft de Da Vinci methode veel voordelen ten opzichte van de reguliere open operatie. Hieronder staan de belangrijkste voordelen beschreven:

  • De instrumenten van de Da Vinci robot kunnen de operatie nauwkeuriger uitvoeren. Zo heft het de natuurlijke trilbeweging van de menselijke hand op en kunnen er kleinere en fijnere ‘hand’-bewegingen uitgevoerd worden. Bovendien bewegen de robotarmen soepeler dan een menselijk polsgewricht.
  • Het risico op complicaties ligt aanzienlijk lager. Dit komt met name doordat er geen grote wond meer ontstaat. Hierdoor heeft de patiënt tijdens de operatie minder kans op bloedverlies en bloedtransfusies. Vlak na de operatie kan de patiënt minder pijn ervaren en zullen er kleinere littekens achterblijven. Verder is er minder kans op (aanhoudende) erectiestoornissen en urineverlies.
  • Het herstel duurt korter. Dit komt met name doordat de patiënt minder pijn heeft na de operatie. De patiënt hoeft daarom minder lang in het ziekenhuis te verblijven en kan dagelijkse activiteiten sneller hervatten, zoals zware dingen tillen.
  • De chirurg heeft beter zicht tijdens de operatie. De operatie wordt via een scherm tien tot twintig keer uitvergroot. Bovendien worden de beelden driedimensionaal weergegeven. Hierdoor kan de chirurg structuren en weefsellagen exacter herkennen.

Da Vinci robot kosten

Een behandeling met de Da Vinci robot wordt bij Prostate Center Europe vrijwel altijd vergoed. Afhankelijk van de verzekeraar, heeft de patiënt mogelijk een eigen bijdrage en eventueel recht op extra verzekerde zorg. Lees er meer over op de pagina Vergoedingen PCE.


Cijfers en statistiek van de DaVinci methode

Prostate Center Europe ontvangt jaarlijks duizenden patiënten uit heel Europa en is daarmee het grootste en meest ervaren prostaatcentrum van Europa. Chef-arts Dr. J.H. Witt is de meest ervaren robotchirurg van Europa. Het gespecialiseerde team van Dr. Witt, bestaande uit tevens Dr. Wagner, Dr. Schütte, Dr.Addali opereren ongeveer vijf patiënten per werkdag.


Kwaliteitsbeoordeling

Zowel in Nederland als in Duitsland en overige Europese landen worden onderzoeken verricht om de prestaties van de verschillende prostaatoperatiemethoden in kaart te brengen. Naast de (on)mogelijkheden die de diverse instrumenten en operaties bieden, spelen de ervaring en expertise van de artsen en de teams in de ziekenhuizen een belangrijke rol.

De postoperatieve resultaten worden op verschillende aspecten beoordeeld. Vaak wordt het oncologische resultaat als het belangrijkste aspect gezien. Vaak in combinatie met de resultaten op het functionele vlak; wat betekent de operatie op het gebied van behoud van continentie en potentie en welke invloed heeft de operatie op het seksleven, ofwel: ben ik in staat tot geslachtsverkeer.


Oncologisch Resultaat - Positieve Snijranden

Nadat de prostaat verwijderd is, wordt deze door de patholoog geanalyseerd. Belangrijk is dat er geen kankercellen in het lichaam van de man zijn achtergebleven. Zijn de snijranden echter positief (snijrand+), dan is dit wél het geval.

In Gronau in het Prostate Center Europe zal de patholoog al tijdens de operatie een zogenaamd ‘Schnellschnitt’ (vriescoupe) beoordelen op aanwezigheid van kankercellen. Hiermee geeft de patholoog aan de opererende arts gedurende de operatie nog meer duidelijkheid tot hoever het wenselijk is dat de arts snijdt.

In de gevallen dat er na afloop van de operatie uit het pathologische rapport blijkt dat er positieve snijranden (snijranden+) aanwezig zijn, zal een vervolgbehandeling besproken worden. Deze zal onder andere kunnen bestaan uit radiologische nabestraling of hormoonbehandeling. Afhankelijk van ook andere factoren, zoals gleasonscore van de verwijderde prostaat en het wel of niet positief bevonden zijn van verwijderde lymfeklieren zal tot een vervolgtraject besloten worden. In de gevallen dat de zenuwbesparende operatie geslaagd is, leidt de vervolgbehandeling in veel gevallen alsnog tot verlies van de potentie.

Bij het Prostate Center Europe blijkt dat het percentage positieve snijranden het minst voorkomt van alle prostaatverwijderingsoperaties in Europa (zowel in vergelijking met gelijke Da Vinci -operaties als andere prostaatverwijderingsoperaties).

In tumorstadium twee (tumor is tot de prostaat beperkt) blijkt dat het specialistisch team in slechts 3,1% van de gevallen tumorcellen aan de rand van de prostaat heeft achtergelaten. In de overige gevallen bedraagt dit 23,0%. Het gaat dan om tumorstadium drie (tumor is door het kapsel heen gegroeid) en tumorstadium vier (tumor zit door doorgroei vast aan omliggende structuren). Tumorstadium twee wordt ook wel T2 genoemd. Stadia drie en vier worden samen T3+ genoemd.
Moet dit altijd genoemd worden achter het woord ‘Da Vinci’?


Functionele resultaat

Na afloop van de operatie werkt de patiënt in Gronau direct aan zijn herstel. De functionele aspecten, continentie, potentie en mogelijkheid tot het hebben van geslachtsverkeer worden gedurende 24 maanden gemonitord. Hiermee zijn de resultaten van het Prostate Center Europe na 24 maanden de beste in Europa (zowel in vergelijking met gelijke Da Vinci® operaties als andere prostaatverwijderingsoperaties).

Incontinentie na prostaatoperatie

In 94,7% van alle onderzochte operaties, blijkt dat er bij de geopereerden bij Prostate Center Europe na de Da Vinci® operatie geen spontaan urineverlies optreedt (meetmoment: na 24 maanden). In een incidenteel geval wordt er preventief een (1) verband gebruikt voor eventueel urineverlies. (Wetenschappelijke norm voor continentiebehoud: gebruik van 0 en 1 incidenteel verband gedurende 24 uur).

Potentie

De potentie blijft overal (T2 en T3+) in bijna zeventig procent (68,8%) van de zenuwbesparende gevallen behouden (meetmoment: na 24 maanden). (Wetenschappelijke norm voor potentiebehoud: SHIM – Sexual Health Inventory for Men Score ≥ 20). Het hoge percentage potentiebehoud is mede het gevolg van de uitstekende oncologische resultaten, die zeer weinig potentiebedreigende vervolgtrajecten tot gevolg hebben.

Seks na prostaatoperatie

Geslachtsverkeer is in 88,8% mogelijk, mede door het gebruik van hulpmiddelen (Viagra en vacuümpomp).


Risico's van de DaVinci methode

Door de robotgeassisteerde operatietechniek zullen meestal slechts kleine littekens overblijven. Deze worden in de regel met een naad op huidniveau (intracutaan) gehecht en met een weefselpleister beschermd. Om de wond beter te laten genezen en ter bevordering van de algemene genezing adviseren wij een langzame toename van lichamelijke inspanning. In de eerste twee á drie weken na de operatie moet u dus zo veel mogelijk vermijden om zware dingen te tillen (meer dan bijvoorbeeld een emmer water). Douchen is vanaf dag één na de operatie zonder problemen mogelijk en wenselijk. Zogenaamde wondzalven zijn medisch niet raadzaam.


Ervaring van de uroloog belangrijk

Bij een Da Vinci prostatectomie (prostaatkankerbehandeling met de Da Vinci robot) is de ervaring van de uroloog cruciaal. Het kunnen bedienen van de Da Vinci robot is niet voldoende, want het aantal behandelingen per jaar (learning curve), bepaalt de ervaring. Intuitive Surgical, de ontwikkelaar van de Da Vinci robot, hanteert de richtlijn dat een uroloog met 250 Da Vinci operaties per jaar zelfstandig kan opereren. Vanaf 500 operaties is een uroloog ervaren. Indien een uroloog een groot aantal laparoscopische operaties heeft uitgevoerd, zal hij eerder over de benodigde ervaring beschikken.

Heeft u een vraag voor ons?
Geïnteresseerd in een van onze diensten of wenst u meer informatie over een bepaald onderwerp? Neemt u gerust contact met ons op.
Coronavirus: Belangrijke informatie voor patiënten en bezoekers van de urologie en het Prostata Zentrum NordWest (PZNW).

Datum: 07.07.2021

COVID-19 Update

Beste bezoeker,

Prostate Center Europe is geopend voor Nederlandse patiënten. Omdat medische behandelingen niet onder de RIVM restricties vallen, kunnen behandelingen gewoon uitgevoerd worden en vinden poliklinische consulten, indien mogelijk, digitaal plaats.

Uiteraard nemen wij de nodige COVID maatregelen in acht, zoals strenge hygiëne maatregelen, social distancing en triage bij binnenkomst in het ziekenhuis.

Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet. Wij staan u graag te woord.

Hartelijke groet,

Team Prostate Center Europe