Disclaimer

Alhoewel Prostate Center Europe ernaar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. Prostate Center Europe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.

In geen enkel geval is Prostate Center Europe. aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Prostate Center Europe niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website. Prostate Center Europe kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging. Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

Heeft u een vraag voor ons?
Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op. We helpen u graag!