Een prostaatoperatie in Gronau? Zo gaat dat

Interesse in een prostaatoperatie in Gronau?

Als u interesse heeft in een prostaatoperatie in Gronau, heeft u vast veel vragen over hoe alles verloopt en wat er geregeld moet worden. Bel ons gerust, we geven graag uitleg! Dat is geheel vrijblijvend: er worden geen kosten in rekening gebracht en het verplicht u nergens toe.

Meer weten? Bel 074 255 9267

Het proces in het kort

U overlegt met uw zorgverzekeraar

Tijdens het advies gesprek kunnen we u alvast informatie geven over wat u met uw zorgverzekeraar kan overleggen, zoals bijvoorbeeld declaratiecodes. Hiermee kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar informeren in hoeverre behandelingen bij Gronau in Duitsland vergoed worden.

Bijpraten met PCE

U laat ons weten of u interesse heeft om met ons verder te gaan. Wij zorgen ervoor dat een intake gesprek met een van de artsen in Gronau wordt ingepland. Dat gesprek kan vaak telefonisch plaatsvinden.

  • U ontvangt vooraf per mail informatie van ons.
  • We verzoeken u om diverse gegevens bij ons aan te leveren.
  • Wij verzorgen de ‘aanvraag buitenland’ bij de zorgverzekering.
  • We verzorgen het opvragen en verzamelen van het medisch dossier.

Intake met arts

U krijgt een afspraak met de arts die u ook zal opereren. Bij prostaatkanker is dat een Da Vinci specialist (chefartz of oberartz), meestal de Nederlands sprekende chefartz dr.med. Christian Wagner.

De arts bespreekt uw dossier en mogelijke behandelingen met u. Hij legt uit hoe de behandeling verloopt en wat de urologen in Gronau voor u kunnen betekenen.

De afdeling planning bespreekt met u wanneer de betreffende behandeling kan plaatsvinden.

Is dit voor u akkoord? Dan ontvangt u via de kliniek in Gronau alle correspondentie zoals de bevestiging, informatiebrochures etc.

Voor overige zaken die geregeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld het verblijf van uw partner, helpen wij u graag verder.

Uw opname in het ziekenhuis en de operatie

Een opname in het ziekenhuis in Gronau bij een verwijdering van de prostaat met de Da Vinci robot duurt 5 a 6 dagen. Omdat er veel Nederlanders in Gronau behandeld worden, is de Nederlandse taal meestal geen probleem als u in het ziekenhuis ligt. Er zijn Nederlandssprekende artsen, medewerkers en coördinatoren. In de informatiebrochure van Gronau leest u hoe de dagen in het ziekenhuis zullen verlopen.

Nazorg

Bijna alle mannen verlaten het ziekenhuis zonder katheter. Mannen kunnen namelijk snel weer zelf plassen omdat in Gronau na een Da Vinci operatie geen katheter via de plasbuis wordt gebruikt. Ook als u weer thuis bent, volgen de artsen het verdere verloop van uw herstel. U ontvangt daarom diverse vragenlijsten gedurende langere tijd om in kaart te brengen hoe het met u gaat.

Heeft u een vraag voor ons?
Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op. We helpen u graag!